Ministerul Muncii o trimite la instanţă pe tânăra bolnavă de scleroză multiplă căreia i-a fost suspendată pensia de invaliditate pentru că a scris o carte

0
406

Într-un comunicat de presă, Ministerul Muncii anunţă că Laura Ioana Florescu, tânăra bolnavă de scleroză multiplă care a încasat bani după ce a publicat un volum de poezii şi căreia i-a fost suspendată pensia de invaliditate pentru o lună, are posibilitatea contestării deciziei în instanţă. Laura Ioana Florescu primește de la stat o pensie infimă de handicap de 39 de lei pe lună.

„€PRECIZĂRI REFERITOARE LA CAZUL DOAMNEI IOANA LAURA FLORESCU, REFLECTAT ÎN MASS-MEDIA ȘI ÎN MEDIUL ONLINE

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cumulul pensiei de invaliditate gradul II – caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire – cu venituri de natură profesională nu este permis și conduce la suspendarea plății pensiei pe perioada cumulului și la recuperarea drepturilor încasate necuvenit.
Această interdicție cu privire la veniturile realizate din drepturi de autor a fost introdusă prin dispozițiile Legii nr.263/2010.

Pentru eliminarea acestor incompatibilități se suprapun, periodic, bazele de date de la ANAF cu cele ale CNPP, măsură dispusă și de controalele anuale ale Curții de Conturi.

În cazul doamnei Ioana Laura FLORESCU, ANAF a înregistrat realizarea de venituri din drepturi de autor în luna iunie 2017. Pe baza comunicărilor ANAF din luna iulie 2017, Casa județeană de pensii Suceava a fost nevoită să aplice prevederile legale în vigoare, ceea ce a condus la suspendarea plății pensiei pe luna iunie 2017 și înregistrarea unui debit în valoare de 520 lei, debit care va fi recuperat eșalonat de la pensionară, potrivit legii.

Menționăm că, din punct de vedere al deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, doamna FLORESCU are termen de revizuire în martie 2018, valabilitatea acesteia – prin care s-a menținut gradul II de invaliditate – fiind de 2 ani (martie 2016-martie 2018).

Subliniem faptul că, în aplicarea prevederilor legale, funcționarii caselor teritoriale de pensii au identificat astfel de situații în care pensionarii de invliditate realizau, ocazional, venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe, situații care îi făceau incompatibili cu calitatea de pensionari de invaliditate, motiv pentru care – în proiectul noii legi a pensiilor – se propune eliminarea interdicției privind cumulul pensiei de invaliditate cu venituri de natură profesională.

În acest moment, însă, casa județeană de pensii nu poate adopta o altă decizie, doamna FLORESCU având posibilitatea contestării în instanță a deciziei de debit, în termen de 15 zile de la comunicarea acestei decizii.
Mentionam ca prestatia sociala pentru handicap nu a fost afectata in cazul doamnei mentionate, intre incasarea acesteia si dreptul de a realiza venituri neexistand nicio interdictie.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here