Ministerul Finanţelor vrea introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic şi transmitere de date online

Ministerul Finanţelor Publice continuă procesul de transparenţă şi propune schimbarea caselor de marcat vechi cu aparate de generaţie nouă, echipate cu jurnal electronic.

Măsurile propuse de către Ministerul Finantelor Publice, prin modificarea Ordonantei de urgentă nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, au creat premisele înlocuirii treptate a aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu role jurnal pe suport de hârtie, cu aparate de generatie nouă, echipate cu jurnal electronic. Scopul este acela de a putea transmite date fiscale în regim online către sistemul informatic al ANAF.

Pentru ca activitatea operatorilor economici să nu fie perturbată, aceştia urmează să se doteze cu aparate de marcat electronice fiscale atapizat, până la data de 1 noiembrie 2017.

Măsurile vin in sprijinul debirocratizării, urmăresc reducerea evaziunii fiscale, precum si cresterea nivelului de fiscalizare si o îmbunătătire a executiei veniturilor bugetare.

 Principalele modificări propuse sunt:

* Stabilirea conditiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării;

・    Implementarea Registrului national de evidentă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judete si în Bucuresti;
・    Eliminarea obligaţiei contribuabilului de a solicita şi obţine de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, documentul urmând a fi solicitat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific;
・    Majorarea termenul de valabilitate a autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale de la 2 respectiv 3 ani în prezent, la 5 ani;
・    Introducerea prevederilor privind conectarea la distantă a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Pentru consultarea integrală a Proiectului accesati următorul link: http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here