Ministerul Finanţelor Publice anunţă că începând cu data de 11 iulie 2016, a fost deschisă sesiunea de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza unor scheme de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Cererile se înregistrează până în 22.08.2016. Bugetul alocat este de 638 milioane de lei.

Cererile de acord pentru finantare, însotite de documentele justificative se transmit prin postă , prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, mentionându-se pe plic: ”Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014.
Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finantelor Publice se realizează exclusiv în perioada 11.07-22.08.2016. Cererile de acord pentru finantare înregistrate în afara perioadei 11.07-22.08.2016 se restituie întreprinderilor si nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

Ministerul Finantelor Publice finalizează procesul de selectie a cererilor de acord pentru finantare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere si publică pe site-ul său rezultatul procesului de selectie. Ordinea înregistrării cererilor la Registratura generală a Ministerului Finantelor Publice nu are nicio relevantă în procesul de selectie.
Cererile de acord pentru finantare care nu au fost selectate în limita bugetului alocat sesiunii vor fi restituite întreprinderilor, prin postă, cu confirmare de primire.
Analiza Cererilor de acord pentru finantare selectate se realizează în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a rezultatului procesului de selectie

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investitiilor cu importante efecte în economie. Se acordă sub formă de granturi, de la bugetul de stat, prin cheltuieli eligibile de natura activelor corporale si necorporale, precum si cele legate de închirierea constructiilor aferente investitiei initiale. Până în prezent, în baza schemei au fost aprobate 8 proiecte de investitii pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare de 396,9 milioane lei si care vor genera 2.528 noi locuri de muncă.

Toate informatiile necesare pentru accesarea finantării nerambursabile, sub formă de ajutor de stat se găsesc pe site-ul http://www.mfinante.ro/ la sectiunea  ajutor de stat.

Comments

comments