Îmbunătătirea guvernantei corporative la nivelul întreprinderilor de stat este o preocupare constantă a Ministerului Finantelor Publice, cu scopul cresterii perfomantelor economice si atingerii obiectivelor strategice ale acestor companii.

Ministerul Finantelor Publice vine în sprijinul aplicării unitare a Legii nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si postează pe site-ul propriu o serie de acte normative, de ghiduri si de materiale informative. Ghidurile au fost elaborate în cadrul proiectului de asistentă tehnică cu experti ai Băncii Mondiale, pentru facilitarea aplicării prevederilor legale si a celor mai bune practici internationale în domeniul guvernantei corporative. MFP continuă dialogul cu cei implicati în procesul guvernantă corporativă pentru îmbunătătirea acestor ghiduri. Materialele informative cuprind aplicatii practice ale procesului de selectie a membrilor executivi si neexecutivi ai Consiliilor de Administratie.

Documentele sunt postate la domeniul ”Guvernantă corporativă a întreprinderilor publice” astfel:
– actele normative la rubrica ”Legislatie privind principiile si conceptele guvernantei corporative” si pot fi consultate aici.

– ghidul si aplicatia informativă la rubrica “Alte date si informatii privind întreprinderile publice” si pot fi consultate aici.

Comments

comments