Ministerul Finantelor Publice, în calitate de autoritate publică tutelară, a dat startul procesului de selectie a celor nouă membri ai Consiliului de Administratie al CEC Bank SA. Persoanele interesate îsi pot depune candidaturile până pe 4 ianuarie 2017, ora 13.00.

”€Este un pas important pentru implementarea managementului profesionist la CEC Bank, una dintre cele mai importante institutii din sistemul bancar românesc. Procesul a fost unul mai lent decât mi-am dorit, însă era nevoie de această schimbare care să conducă la dezvoltarea si cresterea profitabilitătii CEC Bank” apreciază Anca Dragu, ministrul Finantelor Publice.

Criteriile obligatorii de recrutare şi selectare, care trebuie îndeplinite cumulativ, sunt:
1. Bună cunoastere a legislatiei aplicabile domeniului bancar;
2. Cunoasterea sectorului financiar bancar, inclusiv tendintele si fortele care modelează industria, evolutiile viitoare, modele si strategii relevante de afaceri si capacitatea de a articula pozitionarea competitivă a societătii în raport cu alti jucători din sistem;
3. Minim 10 ani de experientă profesională;
4. Minim 3 ani de experientă relevantă, în ultimii 10 ani, în conducerea, supravegherea sau controlul unor institutii financiare sau a altor categorii de companii sau în conducerea structurilor din cadrul reprezentantului actionarului, sub a cărui autoritate se află Banca, pentru responsabilitătile pe care urmează să le aibă în cadrul Consiliului de Administraţie (majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să aibă experienţă în conducerea instituţiilor din sfera de supraveghere a unei bănci centrale);
5. Cunoaşterea bunelor practici şi principii de guvernanţă corporativă, familiarizarea cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat;
6. Întelegerea rolului si functiilor consiliului si îndatoririlor directorilor si cunoasterea procesului de luare a deciziilor, în măsura în care aceste informatii sunt disponibile în spatiul public;
7. Întelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcţii strategice pentru companie pe termen lung;
8. Experientă în monitorizarea performantei conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.111/2016;
9. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă (cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice);
10. Cunoasterea limbii române;
11. Cunoasterea unei limbi de circulatie internatională;
12. Obtinerea de rezultate pozitive economico-financiare la companiile unde au detinut functii de conducere executive sau neexecutive în perioada ocupării respectivei functii.

Ministerul Finantelor Publice a selectat compania TRANSEARCH International S.R.L. pentru a-l asista în procesul de recrutare a nouă poziţii de membru în Consiliul de Administratie la CEC BANK S.A.. Selectia companiei de recrutare  a avut loc în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Criteriile de recrutare şi selectare, regulile referitoare la procesul de selecţie, documentele necesare, modul de transmitere a dosarului de aplicaţie pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, accesând următorul link:

http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=147855

Comments

comments