În urma consultărilor cu mediul de afaceri si cu asociatiile de profil, Ministerul Finantelor propune un nou pachet de măsuri ce vizează modificări ale Codurilor fiscal si de procedură fiscală si ale altor acte normative.

Scopul este acela de simplificare a procedurilor atât pentru persoanele fizice, cât si pentru cele juridice, de sustinere a mediului de afaceri, a procesului investitional, de eliminare a unor restrictionări si inechităti.

Concret, pentru persoanele fizice, Ministerul Finantelor Publice propune măsuri legislative care să elimine comunicarea pe hârtie si să extindă comunicarea online. Un exemplu este ridicarea popririi pe cale electronică, măsură ce va permite deblocarea în timp real a banilor în cazul persoanelor cărora li s-au indisponibilizat sume ce depăsesc nivelul creantei pentru care s-a pus poprirea.

De asemenea, Ministerul Finantelor propune modernizarea sistemului de administrare a impozitelor şi taxelor prin facilitarea depunerii online a declaratiilor. Este vorba, de exemplu, despre declaratiile 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat” 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”  394 “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.

În ceea ce priveste cresterea transparentei si eficientei în cheltuirea fondurilor publice, MFP are în vedere extinderea entitătilor publice care utilizează Sistemul national de verificare, monitorizare, raportare si control al situatiilor financiare, angajamentelor legale si bugetelor entitătilor publice (Forexebug). Vor fi noi categorii incluse, precum organizatiile non-guvernamentale ce lucrează cu fonduri publice.

Pentru persoanele juridice, ministerul vine cu măsuri de sustinere a procesului investitional prin extinderea scutirii de impozit a profitului reinvestit si asupra dreptului de utilizare a programelor informatice. Totodată, pentru dezvoltarea sistemului de învătământ profesional si tehnic, propune deducerea integrală a unor cheltuieli efectuate de operatorii economicii pentru elevi, precum si neimpozitarea beneficiilor primite de acestia.

Prin noile măsuri, vor fi sprijiniti micii agricultori care întâmpină dificultăti în aplicarea regimului normal de TVA. Acestia vor avea posibilitatea aplicării unui regim special care îi va degreva de cele mai multe sarcini administrative precum: tinerea de evidente si depunerea decontului de TVA. De asemenea, agricultorii vor beneficia de o compensare în cotă forfetară pentru acoperirea taxei nededuse, aferentă achizitiilor. Astfel, pretul produselor/serviciilor agricole este degrevat de TVA. Compensarea se va acorda gradual,  1% în 2017, 4% în 2018 si 8% din 2019.
În ceea ce priveste persoanele care îsi redobândesc codul de TVA, Ministerul Finantelor vizează asigurarea unui tratament fiscal echitabil prin repunerea în drepturi atât a acestora, cât si a  beneficiarilor care au efectuat achizitii de bunuri/servicii în perioada anulării codului de TVA.

În plus, pentru reducerea sarcinilor administrative ale contribuabililor care realizează operatiuni intracomunitare se elimină Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI). Totodată, declaratiile informative 392A, 392B si 393 se suspendă până la data de 31 decembrie 2019.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici.

Comments

comments