Pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, accelerarea modernizării producției naționale de energie electrică și realizarea Planului Național de Investiții 2013-2020 (PNI) din cadrul Strategiei Energetice Naționale, Guvernul a modificat o anexă dintr-un act normativ referitor la finanțarea nerambursabilă a unor proiecte cuprinse în PNI.

Prin această decizie, Guvernul deblochează schema de ajutor de stat pentru care producătorii de energie pot aplica în scopul finanțării nerambursabile, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, a proiectelor de investiții cuprinse în PNI, care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și modernizarea producției de energie electrică din România.

Această schemă de ajutor de stat nu a fost niciodată operaționalizată, deși PNI a fost aprobat în 2013, iar de la acel moment, până în prezent, în cont s-au acumulat constant fonduri. Guvernul a notificat deja Comisia Europeană pentru a se asigura că nu își pierde dreptul de a utiliza fondurile existente.

Potrivit deciziei Guvernului, contractul-cadru de finanțare nerambursabilă dintre Ministerul Energiei și producătorii de energie electrică ce realizează o investiție cuprinsă în PNI, a fost înlocuit cu 3 contracte-cadru de finanțare pentru fiecare tip de investiție, respectiv:

• investiții puse în funcțiune la momentul încheierii contractelor de finanțare;
• investiții aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanțare;
• investiții noi.

Comments

comments