Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat modelele de subiecte pentru participanţii la concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Pentru proba scrisă a acestui concurs, modelul de itemi îl găsiţi aici https://www.edu.ro/sites/default/files/Modele%20itemi%20proba%20scrisa.pdf. Itemii au fost concepuţi de specialişti în ştiinţele educaţiei şi psihologi şi vizează evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competenţelor manageriale.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 12 octombrie cu subiecte elaborate de Ministerul Educaţiei. Interviul și evaluarea CV-ului vor avea loc în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie. Afişarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestaţiilor: 21-23 noiembrie.

Comments

comments