Ministerul Economiei vrea să clarifice legislaţia referitoare la garanţia produselor. Legea va fi modificată

0
209

Operatorii economici, dar şi consumatorii nu au înţeles corect anumite aspecte legale privind garanţia comercială şi certificatul de garanţie, arată Ministerul Economiei. Din acest motiv, ministerul a elaborat un proiect de lege care să lămurească aceste neclarităţi.

„Evaluarea legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi problemele apărute în piaţă ca urmare a acţiunilor de supraveghere şi control desfăşurate de personalul de specialitate al ANPC, au condus la necesitatea modificării unor dispoziţii din Legea nr. 449/2003. De la momentul intrării în vigoare a legii şi până în prezent, s-a constatat, pe baza sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, că anumite aspecte ale legii nu sunt tocmai bine înţelese nici de către operatorul economic, nici de către consumator”・ arată Ministerul Economiei în nota de fundamentare a Ordonanţei privind modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora. Astfel, în proiectul de act normativ se completează definiţia cosumatorului –・ca fiind „柞rice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii de consumatori”

În privinţa garanţiei legale de conformitate, proiectul precizează că este „obligația legală a vânzătorului sau producătorului faţă de consumator, ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă”.

„Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului, sau a predat produsul vânzătorului sau persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare – primire” se arată în proiect.

La articolul 11, se introduce alineatul (6), care reglementează că vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial.

Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate,conform prevederilor art.9 – 14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Garanţia comercială este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.

Certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită.

Certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei – întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.

La cererea consumatorului certificatul de garanţie va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.

Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie emis în baza garanţiei comerciale şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here