Programul Operațional Capacitate Administrativă: 35 de milioane de lei disponibili pentru sisteme și standarde comune în administrația publică.
MDRAPFE, prin Autoritatea de Management a Programului, deschide o nouă linie de finanțare, cu un buget alocat de 35.000.000 de lei, în cadrul Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia de pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

Cererea de proiecte nr. CP 2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a formula politici publice alternative are drept solicitanți eligibili ONG-uri și parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

Cererea de proiecte se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

– Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
– Titlu: CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative Odată cu lansarea cererii de proiecte nr. CP 2/2017, este pus la dispoziția potențialilor beneficiari, Ghidul solicitantului cu anexele aferente, care poate fi accesat la adresa http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-22017/.
Părțile interesate sunt invitate să depună cererile de finanțare până la data de 30 martie 2017, ora 17.00: http://www.mdrap.ro.
Fonduri Europene Structurale și de Investiții – România

Comments

comments