Ministerul de Finanţe a prezentat execuţia bugetului general consolidat pe primele 8 luni ale anului. Creşteri pe toate planurile de încasări

Execuţia bugetului general consolidat pe primele opt luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un deficit de 3,1 miliarde de lei, respectiv 0,4% din PIB.

Însă, pe toate capitolele de încasări, sumele sunt mai mari decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, în ciuda scăderii cotelor de TVA, şi chiar faţă de programul ANAF pentru acest an. 

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 147,2 miliarde de lei, reprezentând 19,4% din PIB, au fost în primele opt luni cu 1,9% mai mici în termeni nominali fată de perioada similară din 2015. Din acestea, încasările ANAF au fost de 132,4 miliarde de lei, adică cu 1,2% mai mult fată de perioada similară a anului 2015 si cu 0,1% peste programul de încasări stabilit pentru acest an.

S-au înregistrat cresteri fată de aceeasi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (+10,7%), accize (+6,5%), contributii de asigurări sociale (+6,9%), impozitul pe salarii si venit (+3%), precum si din taxa pe utilizarea bunurilor (+9,7%).

În ceea ce priveste încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere fată de aceeasi perioadă a anului 2015 de 9,4% în conditiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât si de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015. Cu toate acestea, fată de programul ANAF, veniturile din TVA au fost cu 0,2% mai mari.

Încasările din contributii de asigurări sociale la bugetul general consolidat au fost mai mari cu 6,9% fată de aceeasi perioadă a anului trecut. Asta în conditiile în care sunt influentate negativ de cresterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, în urma cresterii cotei de contributii de la 5% în anul 2015, la 5,1% în anul 2016, precum si de aplicarea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin care nu se mai plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat contributiile de asigurări sociale aferente angajatorului din domeniul apărării nationale, ordinii publice si securitătii nationale.

La nivelul administratiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, cresteri fată de anul precedent la veniturile nefiscale cu 15,6%, la impozite si taxe pe proprietate cu 11,1%, iar la taxa pe utilizarea bunurilor s-a înregistrat o crestere de 6,8%.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 150,3 miliarde de  lei, au crescut în termeni nominali cu 4,7% fată de aceeasi perioadă a anului precedent, dar s-au redus cu 0,3 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 10,3% fată de aceeasi perioadă a anului precedent fiind determinate, în principal, de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 si de majorarea salariului minim brut pe tară.

Majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015 au fost de 12% pentru personalul din institutiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar si a personalului din sistemul public de asistentă socială, de 5% din luna septembrie si de 15% din luna decembrie pentru personalul din învătământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învătământ si asistentă socială. Majorarea salariului minim brut pe tară a fost cu 75 de lei începând cu 1 iulie 2015, de la 975 de lei la 1050 de lei si cu 200 de lei începând cu 1 mai 2016, de la 1050 de lei la 1250 de lei. Mentionăm că în analiza cheltuielilor de personal trebuie tinut cont de faptul că în trimestrul I 2015 s-a plătit prima transă aferentă plătilor drepturilor stabilite prin hotărâri judecătoresti în sumă de aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 0,6% fată de aceeasi perioadă a anului precedent, crestere mai mare înregistrându-se la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate de 8,7%.

Cheltuielile cu asistenta socială au crescut fată de aceeasi perioadă a anului precedent cu 7,8%, fiind influentate în principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 si de dublarea alocatiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 14,9 miliarde de lei, respectiv 2% din PIB.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here