Preacucernici Părinți slujitori, Onorat Consiliu Parohial, Iubiți credincioși și credincioase,

Sfânta noastră Biserică prăznuiește astăzi pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului, comoara şi vistieria darurilor Duhului Sfânt! Prin Maica Domnului, Dumnezeu S-a pogorât până la noi şi firea noastră s-a ridicat până de-a dreapta măririi întru cele înalte, până de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl.

Marea sărbătoare de astăzi este o nouă etapăîn urcușul duhovnicesc, către Dumnezeu, a Domniilor Voastre, cei care formați trupul văzut al Bisericii, în general, și al parohiei, în particular, care astăzi sărbătoreşte hramul Adormirii Maicii Domnului.

Binecuvântăm cu părintească dragoste toată osteneala, pentru Hristos și Biserica Sa, a părinților slujitori, care dimpreună cu membrii Consiliului Parohial și neobosiții credincioși iubitori de Dumnezeu, au vegheat ca toate lucrările ce s-au săvârșit până acum să fie făcute cu grijăși spor desăvârșit.

Să ne rugăm Maicii Domnului, zicând: Nădejdea noastră, adună pe cele risipite. Pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i, pe cei căzuți de la dreapta credință, iarăși la credințăîntoarce-i, pe cei bătrâni sprijinește-i, pe cei tineri îi î

nvață, pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc.

Întru mulți și buni ani de pace și bucurie în Duhul Sfânt!

Comments

comments