”Toată înțelepciunea este de la Domnul și cu El este în veac” (Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah 1, 1).

“Trăim cu toții momente de aleasă bucurie duhovnicească, prilejuite de deschiderea festivă a noului an universitar 2015-2016. Emoția și intensitatea acestor momente este amplificată de importanța actului educațional în formarea personalității și conturarea caracterelor tinerilor.

Actul educațional nu trebuie restrâns numai la transmiterea de informații intelectuale, ci trebuie să urmărească, în mod special, formarea moral-duhovnicească a tinerilor și cristalizarea învățăturilor prin trăirea în duh și adevăr.

Dorim ca bătrânul continent Europa să întinerească printr-o nouă abordare morală, în care spiritul uman să promoveze adevăratele valori.

Această creștere duhovnicească a studenților se poate realiza prin revărsarea iubirii lui Dumnezeu către semeni, iubire manifestată în activități culturale, sociale și filantropice, astfel încât dimensiunea intelectual formativă a studentului să fie în acord cu idealul Evangheliei.

Vă punem la inimă îndemnul de a primi și împărtăși, cu folos, învățăturile pe care cadrele didactice, cu generozitate, vi le oferă în acești frumoși ani ai studenției, o adevărată primăvară intelectuală.

În acest mod, cunoștințele acumulate să vă ajute la făurirea unui viitor de nădejde și să conducă la o renaștere creștină a societății în care valorile morale de dreptate, adevăr și omenie, să primeze, iar credința curată în Dumnezeu și dragostea față de Neamul Românesc să vă însoțească în toate zilele.

Binecuvântăm cu părintească dragoste profesorii și studenții argeșeni și musceleni, rugând pe Preasfânta Treime să vă ocrotească, dăruindu-vă duhul înțelepciunii și al înțelegerii, spre primirea învățăturilor celor bune! 

Cu arhierești binecuvântări, 

†€ CALINIC, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului

 

Comments

comments