„€Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6).

Suntem din binecuvântarea Domnului Dumnezeu la început de An Nou Școlar 2019-2020, în fața unui nou drum prin tainele învățăturii, purtând în inimă și în gând sentimente de bucurie, speranță și dragoste pentru Școala Neamului Românesc.

Clopoțelul care acum începe să sune pentru întâia oară în acest An Școlar în toate clasele și sălile de cursuri, aduce cu sine emoția unui început pentru elevi, plin de vise și realizări.

Școala din totdeauna, împreună cu Biserica, a fost considerată un stâlp de bază la temelia culturii și civilizației noastre naționale, arătând că prin cunoaștere și perseverență, se pot materializa cele mai nobile idealuri.

Începutul Noului An Școlar este un eveniment care să adresează nu doar elevilor, dascălilor și părinților, ci este momentul în care întreaga societate este chemată să participe la clădirea unui drum educativ solid.

Cu toții suntem conștienți de rolul esențial pe care instituțiile de învățământ îl ocupă în viața tinerei generații, deoarece Școala este cea care insuflă copiilor și tinerilor o educație adecvată, sprijinită pe respect, cunoaștere, muncă și disciplină, valori perene, care stau la baza unui viitor luminos.

De aceea, cadrele didactice, cu multă dăruire, eforturi și abnegație, caută, să modeleze, ca olarul lutul, nu doar intelecte și comportamente, dar mai ales: oameni iubitori de învățătură.

Este o mare bucurie atunci când, elevii și elevele, împlinindu-și datoria formării lor intelectuale și morale, dovedesc prin aceasta, prețuire multă, pentru tot ceea ce se nădăjduiește și se așteaptă de la ei, atât din partea profesorilor, învățătorilor și educatorilor, cât și din partea părinților, care investesc în munca tinerilor, sacrificii și încredere.

Procesul educativ nu poate fi separat de latura spirituală și culturală, deoarece tot ce este bun și frumos în istoria noastră milenară, izvorăște din sentimentul religios național, astfel că Biserica Străbună, a dat naștere și creează pe mai departe cunoaștere, cultură și erudiție, contribuind prin numeroasele Ei proiecte, programe și concursuri la o Românie Educată!

Educația Românească, ca proces didactic, își are originile în spiritul de negrăit al înțelepciunii populare românești, despre aceasta dând mărturie, nu doar Istoria, dar și proverbele și zicerile românești autentice.

Cunoscând această realitate, Biserica Ortodoxă Română, prin Sfântul Sinod, a declarat anul 2019 în cuprinsul Patriarhiei Române, drept: Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari), pentru a aduce prin aceasta, cinstirea cuvenită personalităților din rândul educației, administrației și Bisericii, care de-a lungul vremii, au contribuit la formarea învățământului național românesc.

Prin aceasta, s-a dorit impulsionarea Educației din satele românești, depozitare a valorilor culturale și spirituale, și sprijinirea procesului educativ, prin derularea de numeroase proiecte în colaborare cu școlile și autoritățile locale, de către slujitorii Altarului, care să conștientizeze elevii și părinții că: educația este cea mai sigură investiție, pentru viitorul tuturor.

Ținem să aducem mulțumirile Noastre, tuturor dascălilor implicați în procesul educativ și părinților, care au sprijinit atât educația laică, cât și pe cea religioasă, adresând îndemnul arhieresc, de a lumina mințile elevilor, cu strălucirea credinței și a iubirii lui Hristos în continuare, întrucât, să nu uităm: școala trebuie să fie un loc al practicării iubirii milostive, încălzit de învățătura Sfintei Scripturii.

Tuturor elevilor și elevelor, le adresăm cuvânt de felicitare, îndemnând să răsplătească eforturile și încrederea părinților, prin muncă, ascultare și rezultate meritorii, care să fie mândrie pentru Neamul Românesc!

Binecuvântăm cu binecuvântare părintească pe toți elevii și ostenitorii sistemului de învățământ din Țara noastră, rugând pe Părintele Luminilor, de unde izvorăște toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, să dăruiască pace, sănătate întreagă, luminarea minților, putere de muncă și mult ajutor în toată lucrarea învățătorească!

Cu părintești binecuvântări,

†€ Calinic

Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

Comments

comments