Precizări privind obligativitatea persoanelor care au acces la canalizare să se branșeze la rețea.

Ca urmare a apariţiei în presă a unor informaţii referitoare la faptul că MDRAP a trimis o circulară prin care înștiințează primăriile că persoanele care au acces la canalizare vor fi obligate să se branșeze la rețea, MDRAP face următoarele PRECIZĂRI:

1.Circulara a fost transmisă cu titlu informativ către unităţile administrativ-teritoriale, pentru a le comunica primarilor și cetățenilor prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor urbane reziduale, modificată şi completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998.

2.Totodată, obiectivul acestei circulare a fost acela de a avea o situaţie clară a gospodăriilor care nu s-au racordat până în prezent la reţelele de canalizare, având în vedere angajamentele pe care România le-a asumat prin Tratatul de Aderare. În acest sens, se intenționează identificarea unor soluţii în paralel cu Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, care să sprijine cetăţenii în vederea branşării integrale.

3. Circulara a fost elaborată ca urmare a unor decizii luate de către comitetul interministerial creat în acest scop și urmărește evitarea eventualelor penalități financiare pe care România ar fi nevoită să le suporte.

4. Menţionăm că, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, MDRAP a alocat, până în prezent, peste 15 miliarde lei pentru 2.946 de obiective de investiţii care vizează: alimentarea cu apă (1.540 obiective), canalizarea (1.106 obiective) şi sistemele integrate de alimentare cu apă şi canalizare (300 obiective): www.mdrap.ro.

Comments

comments