Măsuri suplimentare luate de D.G.A.S.P.C. Argeș pentru prevenirea COVID-19

0
736

Măsuri suplimentare luate de D.G.A.S.P.C. Argeș pentru prevenirea COVID-19. Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivel mondial și național, determinată de răspândirea virusului COVID-19 în România, instituirea stării de urgență în țara noastră, ca măsură eficientă de combatere a răspândirii coronavirusului, pe o perioadă de 30 de zile, în scopul asigurării protecției tuturor beneficiarilor și a personalului, precum și a gestionării situațiilor generate de imposibilitatea unor angajați de a-și desfășura activitatea la locul de muncă, începând cu data de 17.03.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș a decis :

  1. Evitarea deplasării beneficiarilor la sediul D.G.A.S.P.C. Argeș, prin aplicarea unor metode alternative de susținere a activităților de relații cu publicul: audiențe telefonice, primirea/transmiterea documentelor prin poștă, fax sau e-mail și oferirea/solicitarea de informații, telefonic, de către personalul din cadrul serviciilor de specialitate.
  • Adresa de corespondență: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, cu sediul în mun. Pitești, Calea Drăgășani, nr.8, jud. Argeș;
  • Telefon/fax: 0248-271131;
  • E- mail: dgpdcarges@yahoo.com.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot accesa numărul de telefon 0248-271131.

  1. În conformitate cu prevederile art. 39, din anexa 1 – Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate imediată, la decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, “Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență”.

Prin urmare, persoanele programate să se prezinte la sediul D.G.A.S.P.C. Argeș (copii și adulți) sau la punctele de lucru din mun. Câmpulung și Curtea de Argeș (adulți), pentru realizarea evaluării complexe în vederea re/încadrării în grad de handicap, respectiv pentru realizarea evaluării în vederea reatestării ca asistent maternal profesionist, nu se vor mai prezenta la evaluare pe perioada stării de urgență instituită, evaluarea urmând să se realizeze după încetarea stării de urgență.

De asemenea, se suspendă, pe perioada stării de urgență, deplasările specialiștilor D.G.A.S.P.C. Argeș la domiciliul persoanelor nedeplasabile, pentru realizarea evaluărilor  în vederea re/încadrării în grad de handicap.

  1. Hotărârile și certificatele de încadrare în grad de handicap eliberate vor fi transmise beneficiarilor prin Poșta Română.
  2. Depunerea dosarelor noi de evaluare în vederea re/încadrării în grad de handicap (atât pentru copii, cât și pentru adulți), nu se va mai realiza prin deplasare la sediul D.G.A.S.P.C. Argeș sau la punctele de lucru din mun. Câmpulung și mun. Curtea de Argeș, ci pot fi folosite următoarele căi de comunicare:
  3. prin poștă, la adresa instituției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, cu sediul în mun. Pitești, Calea Drăgășani, nr.8, jud. Argeș;
  4. on-line, folosind următoarele adrese de e-mail:

– pentru persoane adulte: sec_adulti_ag@protectiacopilului.cjarges.ro

– pentru copii: sec_copii_ag@protectiacopilului.cjarges.ro

Actele necesare în vederea completării dosarelor și formularele tipizate se regăsesc pe site-ul instituției (https://www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/acasa):

La data programată pentru evaluare/reevaluare, documentele transmise în format electronic și/sau cele solicitate suplimentar vor fi prezentate fizic, pe suport de hârtie, în original/copii, așa cum sunt precizate în lista cu actele necesare pentru evaluare/reevaluare.

Pentru informații suplimentare privind evaluarea în vederea re/încadrării în grad de handicap și depunerea dosarelor noi de evaluare, persoanele interesate pot accesa următoarele numere de telefon:

– Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap: 0248-271131/interior 46;

– Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități: 0248- 211406.

  1. Pe perioada stării de urgență, se suspendă eliberarea la ghișeele D.G.A.S.P.C. Argeș, a facilităţilor pentru persoanele cu handicap (etc. bilete pentru transport interurban, legitimații pentru transportul urban etc.), acestea putând fi transmise prin poștă.

Pentru informații suplimentare privind acordarea facilităților, persoanele interesate pot accesa numerele de telefon 0248 – 272786,  interioare 47 și 43  (Serviciul de Evidență și Plată Prestații Sociale).

„Este extrem de important să dăm dovadă de solidaritate, de responsabilitate civică și să respectăm aceste măsuri impuse pentru perioada următoare. De respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, depinde sănătatea noastră, a tuturor” este mesajul conducerii DGASCPC Argeș.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here