Măsuri preventive anti Covid-19, la Apă Canal 2000 SA Piteşti. Ce reguli trebuie să respecte utilizatorii 

În contextul pandemiei cu noul coronavirus şi instituirii stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020 societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti va aplica o serie de măsuri preventive împotriva răspândirii Covid-19 în ceea ce priveşte relaţia cu utilizatorii, după cum urmează:

Reluarea activităţii cu publicul, cu respectarea următoarelor prevederi:

  • Se interzice accesul persoanelor străine în interiorul Ghişeului Unic al societăţii.
  • Petiţiile şi corespondenţa se primesc/ridică exclusiv prin fanta/spaţiul special destinat.
  • Se limitează accesul la casieria societăţii astfel încât în spaţiul destinat publicului să fie numai o persoană.
  • Clienţii vor respecta măsurile prevenitive adoptate la nivel naţional şi vor purta obligatoriu mască de protecţie.
  • Păstrarea distanţei de protecţie de 1,5 – 2 m în zona din faţa Ghişeului Unic şi a casieriei.
  • Suspendarea audienţelor acordate de către conducerea societăţii până la data de 30.06.2020.
  • Personalul desemnat va citi consumurile indicate de apometrele cu citire la distanţă, iar în cazul apometrelor clasice, dacă indexul nu este comunicat de către utilizator, se va factura media consumurilor pe ultimele 12 luni anterioare, urmând a se proceda la regularizarea consumului cu ocazia primei citiri, atunci când aceasta va fi posibilă.
  • Contractele de furnizare utilităţi şi actele adiţionale aferente vor fi transmise utilizatorilor pentru semnare prin e-mail, iar dacă acest lucru nu este posibil documentele vor fi trimise prin poştă sau, după caz, se va asigura semnarea acestora în teren prin intermediul personalului delegat, cu respectarea măsurilor de protecţie adoptate la nivelul societăţii.

Rugăm beneficiarii să evite aglomerarea la Ghişeul Unic şi să folosească pentru comunicarea cu societatea şi alte căi, în măsura posibilităţilor, respectiv: e-mail: contact@apa-canal2000.ro, fax: 0248 223 540, poştă.

De asemenea, recomandăm clienţilor să îşi creeze un cont online pentru vizualizarea facturilor şi a istoricului plăţilor, precum şi pentru transmiterea indexului autocitit, opţiune disponibilă pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro. Reamintim că transmiterea indexului autocitit se poate face şi prin aplicaţia WhatsApp, la nr. de telefon: 0755.147.368.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon nr. 0248 625 050, 0348 411 022.

Semnalarea unor disfuncţionalităţi în alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate se poate face la Dispecerat, telefon 0248 223 237 (24/24 ore).

Comments

comments