Măsuri pentru intrarea în legalitate a utilizatorilor clandestini ai serviciilor prestate de S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti

983 views

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, continuă campania de identificare a pierderilor de apă din sistemul public, dar şi de verificare a clienţilor săi în ceea ce priveşte legalitatea utilizării serviciilor prestate, în baza contractelor de furnizare încheiate cu Operatorul.

Echipele mixte de control identifică poziţia reţelelor, a branşamentelor şi racordurilor, efectuează verificări în teren în scopul identificării situaţiilor în care au loc încălcări ale prevederilor „Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADIA, judeţul Argeş“ şi ale legislaţiei în domeniul serviciilor de utilităţi publice, şi anume:
・ situaţia utilizatorilor branşaţi clandestin la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără avizul Operatorului;
・ situaţia utilizatorilor care au fost debranşaţi şi ulterior s-au rebranşat fără avizul Operatorului;
・ situaţia utilizatorilor care sunt branşaţi la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, dar deţin şi branşamente clandestine;
・ situaţia utilizatorilor care sunt branşaţi la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, faţă de care există suspiciuni de fraudare a consumului înregistrat pe aparatele de măsură. Suspiciunea este indicată de alarmele furnizate de modulul radio, utilizat pentru transmiterea datelor la distanţă (exemplu: alarma de „curgere inversă“;
・ situaţii în care: contorul este defect, contorul lipseşte din instalaţie, contorul este montat incorect, contorul are sigiliul Operatorului sau sigiliul metrologic rupt, s-a intervenit neautorizat sub orice formă asupra contorului sau asupra modulului, în scopul influenţării  indicaţiilor acestuia, ori s-au executat lucrări clandestine de ocolire a contorului, etc..

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti va aplica următoarele măsuri în cazul utilizatorilor clandestini:
branşamentele şi racordurile identificate a fi realizate clandestin, fără respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul serviciului urmează să fie desfiinţate.

Pentru intrarea în legalitate, utilizatorul clandestin trebuie să parcurgă procedura legală pentru branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizate, cu respectarea următoarelor etape:
1. va achita prejudiciul calculat conform Regulamentului (contravaloarea serviciilor de care a beneficiat, pe o perioadă de 6 luni, consum calculat în sistem pauşal)
2. va suporta contravaloarea lucrărilor de desfiinţare a branşamentului/racordului clandestin (doar priza de branşare/racordare)
3. va suporta contravaloarea avizului şi a proiectului ce urmează a fi întocmite de către societatea Apă Canal 2000
4. va suporta contravaloarea lucrărilor aferente execuţiei de către societatea Apă Canal 2000 a noului branşament/racord
5. va suporta contravaloarea amenzilor contravenţionale aplicate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Măsurile de mai sus sunt valabile şi în cazul lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care nu s-a respectat procedura legală de avizare, proiectare şi execuţie.

Comments

comments