Master GRATUIT pentru tinerii din MIOVENI!

0
360

Universitatea Politehnică din Bucureşti, prin Facultatea de Energetică şi Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, aduce în Mioveni, pentru al zecelea an consecutiv, două specializări pentru masterat:
– Programul de master Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (20 de locuri)
– Programul de master Concepţie şi Management în Productică (20 de locuri)

Locurile sunt fără taxă și cursurile se fac la Mioveni, iar laboratoarele la București.

IMPORTANT!
Cele două programe de master se adresează doar persoanelor cu domiciliu în orașul Mioveni!

Modul de înscriere și conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru concursul de admitere la programele de masterat în anul universitar 2020-2021 și ținând cont de situația specifică generată de pandemia COVID-19 înscrierea se poate face:
– online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere și vor încărca documentele obligatorii în format electronic;
– prin poștă (se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii în original; dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere).

Conținut dosar:
a) fișa de înscriere tip (Anexa I din Regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere(50 lei pentru sesiunea din iulie sau 100 lei pentru sesiunea din septembrie).
k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere;

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).
Aceste informații sunt disponibile și pe https://upb.ro/admitere/admitere-masterat

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2020, astfel:
Sesiunea I:
Înscriere: 30 iunie – 07 iulie 2020
Pentru Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă examinarea se va face prin interviu on-line, în data de 9 iulie , iar pentru Concepţie şi Management în Productică examinarea se va face prin interviu on-line, în data de 10 iulie .
Sesiunea a II-a:
Înscriere :17 august – 08 septembrie 2020.
Informaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0733.100.998.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here