Extragerea bonurilor fiscale câstigătoare emise între 1 si 30 aprilie 2017 este programată duminică, 21 mai 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.

Selectia câstigătorilor va fi realizată în două etape. Duminică, 21 mai 2017, va fi organizată prima etapă, care va consta din extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor câstigătoare. Dacă numărul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizată cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri câstigătoare.

Extragerea din prima etapă de selectie a câstigătorilor Loteriei bonurilor fiscale din 21 mai a.c. va fi organizată în studioul TV al Loteriei Române, începând cu ora 18:50. Extragerea este publică si va putea fi transmisă, în direct, de toate televiziunile interesate, prin preluarea semnalului audio-video de la studioul Loteriei Române.

Extragerea va avea două etape:
– etapa I: va fi extrasă bila pentru determinarea zilei emiterii bonurilor câstigătoare, cu numere de la 1 la 30;
– etapa II: vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor câstigătoare.

Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF) si al C.N. „朖oteria Română”・(CNLR) pentru o perioadă de minim 30 de zile.

Extragerea va fi realizată cu urnele si bilele pe care Loteria Română le utilizează pentru tragerile loto. Comisia de supraveghere va fi formată din câte un reprezentant al MFP, al ANAF si al CNLR. Bilele si urnele vor fi verificate în prezenta comisiei înainte de tragere.

Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câstigătoare trebuie să depună bonurile fiscale (în original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscală din structura ANAF.

Un bon fiscal este considerat câstigător doar dacă îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul si seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora emiterii precum si numărul de ordine). Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câstigătoare în prima etapă de selectie, va elibera o copie a acestora cu mentiunea „枋onform cu originalul”・ pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparentei, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP si ANAF. În situatia în care, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este împărtit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticitătii bonurilor câstigătoare. Dacă în urma centralizării se constată depăsirea numărului maxim de 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câstigători.

Detalii despre a doua etapă de selectie a câstigătorilor Loteriei bonurilor fiscale:

În cazul realizării celei de-a doua etape de selectie, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Și această extragere va fi realizată cu urnele CNLR si va fi televizată, data organizării acesteia urmând să fie anuntată ulterior.

Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câstigător. Pentru desemnarea celui de-al doilea, se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câstigător. Pentru aflarea celorlalti câstigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câstigător.

Dacă se depăseste numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câstigător este dat de diferenta dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referintă si numărul unic maxim atribuit. Se continuă aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege, respectiv 100. În procesul de aplicare a pasului, numerele câstigătoare sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câstigătoare, acestea vor fi centralizate si transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în “Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, respectiv pentru verificarea autenticitătii bonurilor fiscale câstigătoare de către Directia Generală Antifraudă Fiscală.

NOTĂ:

Mai multe informatii referitoare la Loteria bonurilor fiscale sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la următorul link:
http://www.mfinante.ro/loteriabonurilor.html?pagina=loteriabonurilor

Reprezentantii posturilor TV interesate să transmită în direct extragerea sunt rugati să contacteze Biroul Comunicare si Protocol al Loteriei Române, la numerele: 0372.137.351, e-mail: pr@loto.ro. Accesul în studioul TV al Loteriei Române din str. Reînvierii nr. 2b, sector 2, Bucuresti, se va face pe baza legitimatiei de presă, începând cu ora 18:35.

Comments

comments