Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.

Extragerea bonurilor fiscale câstigătoare emise în perioada 1 – 31 martie 2016 este programată duminică, 17 aprilie.

Selectia câstigătorilor va fi realizată în două etape. Duminică, 17 aprilie, va fi organizată prima etapă de selectie care constă în extragerea bilelor care vor desemna ziua si valoarea bonurilor câstigătoare. După centralizare, dacă sunt peste 100 de cereri de revendicare a premiilor, va fi organizată cea de-a doua extragere, pentru determinarea a maximum 100 de bonuri câstigătoare.

Extragerea va fi organizată în studioul TV al Loteriei Române, începând cu ora 19.30. Extragerea este publică si va putea fi transmisă, în direct, de toate televiziunile interesate, prin preluarea semnalului audio-video de la studioul Loteriei Române.

Extragerea va avea două etape, după cum urmează:

– etapa I: va fi extrasă o bilă pentru determinarea zilei bonurilor câstigătoare;
– etapa II: vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor câstigătoare.

Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF) si al C.N. „朖oteria Română”・(CNLR) pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

Extragerea va fi realizată cu urnele si bilele pe care Loteria Română le utilizează pentru tragerile loto. Aceasta va fi supravegheată de o comisie de tragere formată din câte un reprezentant al MFP, ANAF si CNLR, iar bilele si urnele vor fi verificate în prezenta comisiei înainte de tragere.

Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câstigătoare trebuie să depună bonurile fiscale (în original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscală din structura ANAF.

Un bon fiscal este considerat câstigător doar dacă îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul si seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora emiterii precum si numărul de ordine). Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câstigătoare în prima etapă de selectie, va elibera o copie a acestora cu mentiunea „枋onform cu originalul”・ pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparentei, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP si ANAF. În situatia în care, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este împărtit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticitătii bonurilor câstigătoare. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constată depăsirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câstigători.

În cazul realizării celei de-a doua etape de selectie în cadrul Loteriei bonurilor fiscale, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Și această extragere va fi realizată cu urnele CNLR si va fi televizată, organizarea acesteia urmând să fie anuntată ulterior.

Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câstigător. Pentru desemnarea celui de-al doilea câstigător, se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câstigător. Pentru aflarea celorlalti câstigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câstigător.

Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selectie se depăseste numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câstigător din listă este dat de diferenta dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referintă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege, respectiv 100. În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câstigătoare sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câstigătoare, acestea vor fi centralizate si transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în “Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, respectiv pentru verificarea autenticitătii bonurilor fiscale câstigătoare de către Directia Generală Antifraudă Fiscală.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI