Locuri de muncă! Se caută educatoare puericultor pentru creșele din Pitești. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de educator puericultor debutant – 11 posturi din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvirea cu diplomă/adeverință a unor studii superioare de scurtă durată, în profilul postului, respectiv științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie socială), precum și absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogie și metodic specific.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 02 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
– 08 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, bd. I.C. Brătianu nr. 56, Piteşti, judeţul Argeş, telefon 0372/030.420, interior 106.

Comments

comments