Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante,după cum urmează:
– 3 posturi șef laborator,
– 2 posturi asistent II,
– un post muncitor calificat II
– un post muncitor necalificat II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– șef laborator: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență/doctor în științe agronomice, biologice, gradul profesional – minim cercetător științific III;
vechime în specialitate – 8 ani; cunoștințe de operare PC și MS-Office, editare texte și grafică computerizată, cunoștințe de limba engleză, tradus/conversație.

– asistent II: studii medii agricole absolvite cu diplomă de bacalaureat; nu necesită vechime.

– muncitor calificat II: studii medii; nu necesită vechime.

– muncitor necalificat II: studii generale; nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 16 iulie 2020, ora 16.00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 22 iulie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
– 27 iulie 2020, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni, Str. Mărului nr. 402, judeţul Argeş, telefon 0248/278.066, interior 23.

Comments

comments