Unitatea Militară 01714 din Piteşti angajează analist programator și tehnician – 3 posturi, referent de specialitate grad III – traducători limba engleză – 4 posturi şi referent de specialitate grad III – consilieri – 3 posturi.

Unitatea Militară 01714 din Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:
-analist, programator – debutant – 2 posturi şi tehnician II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul minim al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile/specialităţile: informatică, matematică, matematică – informatică, automatică, tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii;
– fără condiţii de vechime în muncă, fără condiţii de vechime în specialitate.
– tehnician II:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
minimum 6 luni vechime în muncă, minimum 6 luni vechime în specialitatea de tehnician echipamente de calcul şi reţele;
– deţinerea unui cenificat/atestat diplomă, valabil(ă) care să ateste calificarea în meseria de tehnician echipamente de calcul şi reţete.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 27 iulie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 04 decembrie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 08 decembrie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 14 decembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Unitatea Militară 01714 din Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate grad III – traducători limba engleză – 4 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile/spccialităţile: litere, filologie, limbi şi literaturi străine, limbi moderne, ştiinţe socio-umane, reiaţii internaţionale şi studii europene;
– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” . studii superioare cu diplomă de licenţă – ciclul I în domeniile/specialităţile: litere, filologie, limbi şi literaturi străine, limbi modeme, ştiinţe socio- umane, relaţii internaţionale, studii europene şi studii de master ciclul n în acelaşi domeniu/specialitate în care au obţinut diploma de licenţă, (exemplu: pentru a participa la concurs, un candidat care a absolvit cu diplomă de licență o facultate îndomeniul „litere”);
– minimum 6 luni vechime în muncă. Fară condiţii de vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 27 iulie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 13 noiembrie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 17 noiembrie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 23 noiembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Unitatea Militară 01714 din Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate grad III – consilieri – 3 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul minim al studiilor – studii superioare, astfel:
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile/specialităţile: relaţii internaţionale, litere – limba româna, Academia Naţională de Informaţii, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, drept, istorie;
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem ,Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile/specialităţile: relaţii internaţionale, litere – limba româna, Academia Naţională de Informaţii, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, drept, istorie şi studii de master ciclul II în acelaşi domeniu/specialitate în care au obţinut diploma de licenţă;(exemplu: pentru a participa la concurs, un candidat care a absolvit cu diplomă de licenţă o facultate în domeniul „istorie” trebuie să aibă absolvit şi maşterul tot în domeniul „istorie”);
minimum 6 luni vechime în muncă. Fară condiţii de vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 27 iulie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
– 14 noiembrie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 20 noiembrie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 24 noiembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Militare 01714, Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare, telefon 0248/625700, int. 159.

Comments

comments