Liceul Teoretic „Ion Barbu” Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel: laborant III S – un post; îngrijitor I – un post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– laborant: studii superioare tehnice (fizică, biologie, chimie etc.); cunoştinţe P.C. (dovedite cu acte); vechime în specialitatea studiilor 5 ani; permis de conducere categoria B.
– îngrijitor: studii: generala şcoală profesională/liceu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 20 ianuarie 2017, data-limită pentru depunerea dosarelor;
– 01 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
– 03 februarie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Liceului Teoretic ”Ion Barbu” Piteşti, judeţul Argeş, telefon 0248/217.730.

Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” din Municipiul Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de îngrijitor – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau studii medii; vechime în muncă: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 20 ianuarie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 31 ianuarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 02 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.
Relații suplimentare se obțin la Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” din Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş, telefon: 0248/643.202, 0733/331821.

Şcoala Gimnazială „Matei Basarab” din Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, astfel:  Paznic I; Îngrijitor I; Muncitor calificat mecanic I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– Paznic I: absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, atestat pază şi protecţie.
– Îngrijitor I: absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ – liceu/şcoală profesională.
– Muncitor calificat mecanic I: absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ – liceu/şcoală profesională în domeniu cu specialitatea muncitor calificat – mecanic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 ianuarie 2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 23 ianuarie 2017, ora 9:00: proba scrisă;
– 26 ianuarie 2017, ora 9:00: proba interviu.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Şcolii Gimnaziale „Matei Basarab“, Piteşti, str. Gheorghe Ionescu Gion nr. 5,  Judeţul Argeş, telefon 0248/285517.

Comments

comments