I.N.C.D.B.H. Ștefănești-Argeș (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-Argeș) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante: consilier juridic IA; inginer oenolog/IDT; asistent II; muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • consilier juridic: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice; cunoștințe operare PC, inclusiv programe de specialitate (program de legislație); vechime în specialitate – minimum 5 ani.
  • inginer oenolog/IDT: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul horticol; cursuri specializate în domeniul oenologiei, absolvite cu diplomă, reprezintă un avantaj; vechime în specialitate oenologie – minimum 7 ani.
  • asistent II: studii medii; vechime – minimum 3 ani.
  • muncitor necalificat: minim studii generale; vechime – minimum 3 ani.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul I.N.C.D.B.H. Ștefănești-Argeș, cu sediul în Ștefănești, șos. București-Pitești, nr. 37, județul Argeș, telefon 0248.266.838.

Comments

comments