Locuințe sociale în Argeș! Ce documente trebuie depuse și care este termenul limită. În luna august, primăria orașului Mioveni va repartiza un număr de locuințe sociale, devenite libere anul acesta, în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași. Persoanele interesate de organizarea procedurii de repartiție a locuințelor în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași trebuie să depună un set de documente la Registratura primăriei Mioveni, până la data de 31 iulie 2019, inclusiv. Repartizarea locuințelor din cadrul Grupului Școlar Colibași se face prin hotărâre a Consiliului Local în baza unui punctaj obținut de candidați pe baza criteriilor legale, obligatorii și eliminatorii în unele situații, fiecare dosar urmând a fi analizat de către Comisia de analiză și repartiție a locuințelor în baza Criteriilor de repartizare stabilite prin HCL nr. 33/2019.

Lista documentelor care trebuie depuse în dosar, precum și Criteriile de repartizare a locuințelor se pot obține de la sediul compartimentul Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ, tel. 0348455444, fiind afișate la sediul Primăriei orașului Mioveni.

Printre criteriile de bază se regăsesc următoarele condiții eliminatorii:
– Titularul cererii de locuință trebuie să fie cetățean al orașului Mioveni cu domiciliu pe raza orașului și major
– Titularul cererii să nu figureze cu datorii către bugetul local și alte restanțe neachitate către primăria Mioveni
– Titularul cererii și membrii familiei sale (soț, soție, copii aflați în întreținere) să nu dețină sau să nu fi deținut o altă locuință sau să nu fi vândut locuința personală după data de 1 ianuarie 1990, să nu fi beneficiat de sprjinul statului în credite pentru cumpărarea unei locuințe, să nu dețină în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat și nu au fost evacuați pentru neplata chiriei și a utilităților
– Titularul cererii de locuință împreună cu membrii majori ai familiei trebuie sa faca dovada că realizează venituri care le permit sa plătească chiria și utilitățile aferente locuinței ce i se poate repartiza
– Să nu fi refuzat în trecut repartiția unei alte locuințe cu chirie din partea primăriei Mioveni în blocul B de la Grupul Școlar Colibași

Persoanele care în ultimul an calendaristic au depus anterior dosare pentru obținerea unei locuințe în Blocul B de la Grupul Școlar Colibași și care nu au obținut locuință, fiind înscriși în lista de așteptare pot sa depună doar o nouă cerere la sediul instituției, la compartimentul Registratură până la 31.07.2019, inclusiv, iar cei interesați pentru obținerea unei locuințe din Blocul B – Grup Școlar Colibași și care nu au depus anterior cerere și dosar cu documente, pot depune documentele solicitate și cererea la sediul instituției, la compartimentul Registratură, până la data de 31.07.2019, inclusiv.

Mai multe detalii aici

Comments

comments