În perioada 11 – 13 noiembrie, Florina Biculescu, profesor la Liceul Tehnologic Topoloveni, a participat la cursul de formare „Comisia Europeană – roluri și funcții” organizat de Comisia Europeană, în Belgia.

În cadrul acestui curs s-a specializat la Bruxelles în politici europene în domeniul ocupării tinerilor, în cel al educaţiei, al agriculturii şi politicilor de mediu. Programul de formare s-a concentrat pe teme de interes precum: politica agricolă comună (PAC), politicile europene în domeniul ocupării tinerilor, politici și programe europene în domeniul educației, politica de mediu a UE.

Subiectele abordate în cadrul cursului au fost: „The role of the European Commission as an executive of the European Union” – Niculae Idu, Directorate-General Communication, „Common agricultural policy” – Ioana Eleonora Rusu, Directorate-General Agriculture an Rural Development, „The EU policy on environment” – Ion Codescu, Directorate-General Environment, „Youth employment” – Andra Dusu, Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion, „Erasmus+” – Teodora Balu, Directorate-General Education and Culture și „Erasmus+ in Romania” – Roxana Calfa, Directorate-General Education and Culture.

De asemenea, în cadrul cursului s-au discutat recomandările Comisiei Europene pentru România în ce privește domeniul educației. Aceste recomandări constau în accelerarea reformei sistemului de învățământ, inclusiv prin consolidarea capacității administrative atât la nivel central, cât și la nivel local, evaluând impactul reformelor; accelerarea reformelor în domeniul învățământului profesional și al formării; alinierea învățământului universitar la cerințele pieței muncii și îmbunătățirea accesul persoanelor defavorizate; punerea în aplicare a strategiei naționale cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a școlii, punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari, inclusiv al romilor, la o educație de calitate; accelerarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească.

„În urma formării am înțeles că Erasmus+, noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru tineri. Erasmus+ va finanța parteneriate transnaționale între organizații și instituții de învățământ, formare și tineret, cu scopul de a stimula cooperarea și de a construi o punte între mediul educațional și cel profesional, care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe cu care ne confruntăm astăzi în Europa.”, a declarat prof. Florina Biculescu.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI