Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Florin Jianu, a prezentat in sedinta de guvern de săptămâna trecută principiile si modul de functionare a Legii preventiei pentru mediul de afaceri. Astfel, un nou act normativ acordă firmelor o perioadă de conformare, înainte de a primi sancțiuni pentru o serie de nereguli constatate. De această facilitate nu vor beneficia firmele care utilizează munca la negru sau angajează minori.

Proiectul prevede că autoritațile de control nu vor mai putea aplica agenților economici sancțiuni pentru contravențiile sesizate fără ca, în prealabil, respectivelor firme să le fie acordată o perioada pentru remedierea problemelor sesizate. Astfel, agentul constatator va incheia, mai întâi, un proces-verbal de constatare a neregulilor și va redacta un plan de remediere a problemelor, care să se deruleze pe o perioada de minim 7 zile lucrătoare. Dupa ce expiră termenul de conformare, poate fi reluat controlul.

Legea prevenției se va aplica pentru sancțiunile prevazute de: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea securității și sănătății în muncă, Codul muncii, Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Legea contabilității, Legea dialogului social, Legea privind înființarea și dezvoltarea IMM-urilor, Legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, Legea privind ucenicia la locul de muncă, Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidență a salariaților.

Legea preventiei nu se aplică însă atunci cand există un pericol pentru constatarea situației fiscale, un pericol grav și iminent de accidentare pentru salariați. se utilizeaza muncă la negru sau a minorilor.

Comments

comments