Legea bullying-ului, retrimisă în Parlament de preşedinte: „Ignoră aspecte de discriminare și excludere socială. Președintele Klaus Iohannis a trimis înapoi Parlamentului legea care schimbă definiția termenului de „bullying”, pentru a fi reexaminată. Șeful statului reclamă că noua definiție este incompletă și ignoră aspectele de discriminare și excludere socială, dar și fenomenul bullying-ul cibernetic.

„Legea transmisă spre promulgare aduce Legii educației nr. 1/2011 o serie de modificări și completări cu privire la acordarea consilierii psihologice antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ, precum și la sancționarea comportamentelor de tip bullying”, arată un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Legea redefinește fenomenul de bullying ca fiind o formă de manifestare a violenței și care „constă într-un comportament abuziv, realizat în mod repetat și cu intenție al unei persoane sau al unui grup de persoane, care conduce la prejudicierea fizică și/sau psihică a victimei/victimelor prin hărțuire verbală, amenințări verbale sau non-verbale, agresiune fizică, lovire, persecuție, intimidare sau alte metode de constrângere”.

„În prezent, bullying-ul este definit ca «acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale»”, arată Președinția.

Cererea de reexaminare subliniază că, astfel, nu mai este asigurată o definiție completă a noțiunii de bullying, „fiind ignorate aspectele de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau de o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, care ar putea fi asociate bullying-ului”.

„Totodată, noua definiție exclude din conceptul de bullying un fenomen din ce în ce mai răspândit între tineri, respectiv, bullying-ul cibernetic”, conform sursei citate.

Legea care interzice bullying-ul în şcoli a intrat în vigoare pe 22 noiembrie 2019 iar, potrivit prevederilor, este interzis orice comportament care constă în violenţă psihologică. Profesorii trebuie instruiţi astfel încât să recunoască acest fenomen şi să ia măsurile potrivite.

Administrația Prezidențială consideră că „prin modificările operate se restrânge domeniul de aplicare al legii asupra unor acțiuni, ceea ce contravine obiectivului acestei legi, respectiv acela de a crește nivelul de siguranță fizică și psihică în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale”.

Comments

comments