Potrivit Legii aministiei fiscale care va intra în vigoare pe 23 iulie, obligaţiile fiscale de pâna la 1 iulie 2015, neachitate, vor fi anulate din oficiu în cazul mai multor contribuabili.

De amnistia fiscală vor beneficia mai multe categorii de contribuabili, care datorau diferite tipuri de obligaţii fiscale. Actul normativ anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării sau reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 23 iulie 2015.

Anularea tuturor obligaţiilor fiscale urmează să se efectueze din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului. Astfel, contribuabilii care beneficiază de amnistierea datoriilor nu vor trebui să facă niciun fel de demers pentru a le fi anulate obligaţiile fiscale.

Iată şi lista datoriilor neachitate până la 23 iulie 2015 ce vor fi şterse:

– diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă – anterior datei de 1 iulie 2015
– diferenţe de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţie primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări – anterior datei de 1 iulie 2015
– diferenţele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de TVA – anterior datei de 1 iulie 2015
– CASS datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a CASS este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară – 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2015
– CASS datorată de persoanele care nu realizează venituri şi pentru care baza lunară de calcul a CASS este salariul de baza minim brut pe ţară – 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2015

Comments

comments