SC MEDILINE EXIM SRL în parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltarea Comuni tatii Rurale – ADCR vor implementa proiectul ’’ UN START IN VIATA CU STARTUP PLUS IN REGIUNEA SUD MUNTENIA’’ Cod proiect: 106092. Obiectivul general al proiectului al reprezinta “Cresterea gradului de ocupareprin sustinerea antreprenoriatului in Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia,
prin masuri de formare antreprenoriala pentru 380 persoane, sustinerea infii ntarii si dezvoltarii a 46 noi intreprinderi in domeniul non agricol in mediulurban, crearea de 92 noi locuri de munca durabile si de calitate, promovare aculturii si spiritului antreprenorial ca alternativa viabila de ocupare.’’

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 380 de persoane cu vârsta peste 18 de ani, din regiunea Sud Muntenia, respectiv, în județele: Arges; Calarasi; Dambovita; Giurgiu; Ialomita; Prahova; Teleorman, care doresc sa inițieze o activitate independentă, în domenii nonagricole.

Tinerii NEETs (care nu urmează nicio forma de învățământ si nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 18 – 24 ani nu pot face parte din grupul țintă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti;
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană;
Apel de proiect: România Start Up Plus;

Solicitant: SC MEDILINE EXIM SRL
Tel.: 0729.051.291 • mediline.exim@gmail.com • www.mediline-exim.ro
www.facebook.com/medilinestartup.muntenia.9 • www.twitter.com/StarAntreprenor

Comments

comments