Lansare de proiect. Trei unităţi de învăţământ din Curtea de Argeş, reabilitate prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

Pe 11 iunie, la Primăria Curtea de Argeş a avut loc conferinţa de presă ce a avut ca temă lansarea a trei proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

 

Proiectele sunt: „Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, Nr. 3, Sfântul Apostol Andrei – Corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş, aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII, Nr. 3, Sfântul Apostol Andrei, din municipiul Curtea de Argeş”, proiectul „Grup Şcolar Auto Curtea de Argeş – consolidare şi reabilitare” şi proiectul „Consolidare şi reabilitare Grup Şcolar Agricol Constantin Dobrescu din Municipiul Curtea de Argeş”.

Lansarea proiectului „Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, Nr. 3, Sfântul Apostol Andrei – Corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş, aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII, Nr. 3, Sfântul Apostol Andrei, din municipiul Curtea de Argeş”

Proiectul „Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, Nr. 3, Sfântul Apostol Andrei – Corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş, aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII, Nr. 3, Sfântul Apostol Andrei, din municipiul Curtea de Argeş” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară: 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” Domeniul de intervenţie: 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii profesională continuă.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 3.213.740,00 lei, din care 2.731.679,00 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 64.274,80 lei reprezintă co-finanţare eligibilă a beneficiarului. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 771.126,00 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 324.708,88 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii procesului de învăţământ preuniversitar din Municipiul Curtea de Argeş, prin modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii preuniversitare existente, sporind astfel gradul de acces al populaţiei şcolare la facilităţi educaţionale moderne, eficiente şi inovatoare. Prin acest proiect se propune realizarea lucrărilor de consolidare la cele două şcoli cu un minim de intervenţie asupra corpurilor de clădire existente, modernizarea acestora, precum şi dotarea lor cu echipamentele necesare unei bune funcţionări a şcolilor.

Grupul ţintă este reprezentat de elevii care studiază la corpul „B”al Şcolii Generale Nr. 3 şi la Şcoala I-IV Noapteş, care aparţine Şcolii Sfântul Apostol Andrei, cadrele didactice, personalul administrativ, Autoritatea locală, Inspectoratul Şcolar al judeţului Argeş, Comunitatea locală. Durata de implementare a proiectului – 29.11.2014 – 28.12.2015.

Lansarea proiectului „Grup Şcolar Auto Curtea de Argeş – consolidare şi reabilitare”

Proiectul „Grup Şcolar Auto Curtea de Argeş – consolidare şi reabilitare” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară: 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie: 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitareşi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 4.731.300,00 lei, din care 4.021.605,00 lei reprezintp valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 615.069,00 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 94.626,00 lei reprezintă co-finanţarea eligibilă a beneficiarului. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 1.135.380,96 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 278.838,80 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii procesului de învăţământ preuniversitar din municipal Curtea de Argeş, prin modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii preuniversitare existente, sporind astfel gradul de acces al populaţiei şcolare la facilităţi educaţionale moderne, eficiente şi inovatoare. Obiectul prezentului proiect de consolidare şi reabilitare îl constituie corpurile C9 – Atelier – hală, C10 – Ateliere, săli de cursuri şi birouri, precum şi dotarea lor cu echipamente didactice moderne.

Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de elevii care studiază la Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeş, cadrele didactice, personalul administrativ, personal didactic auxiliar, autoritatea locală, Inspectoratul Şcolar al judeţului Argeş, familiile elevilor înscrişi la Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeş, Comunitatea locală a Municipiului Curtea de Argeş. Durata de implementare a proiectului – 27.11.2014 – 26.12.2015.

Lansarea proiectului „Consolidare şi reabilitare Grup Şcolar Agricol Constantin Dobrescu din Municipiul Curtea de Argeş”

Proiectul „Consolidare şi reabilitare Grup Şcolar Agricol Constantin Dobrescu din Municipiul Curtea de Argeş” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară: 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie: 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 5.588.101,00 lei, din care 4.749.885,85 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 726.453,13 lei reprezintă valoarea elibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 111.762,02 lei reprezintă co-finanţarea eligibilă a beneficiarului. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eloigibile este de 1.341.144,24 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 393.594,60 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Curtea de Argeş, prin modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii preuniversitare existente, sporind astfel gradul de acces al populaţiei şcolare la facilităţi educaţionale moderne, eficiente şi inovatoare.

Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de elevii care studiază la Grupul Şcolar Agricol „Constantin Dobrescu”, cadrele didactice, personalul administrativ, personal didactic auxiliar, autoritatea locală, Inspectoratul Şcolar al judeţului Argeş. Durata de implementare a proiectului – 29.11.2014 – 28.12.2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here