Miercuri, 25 martie, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se vor întâlni în ședința ordinară a lunii martie, prilej cu care vor dezbate următoarele proiecte de hotărâri:
Alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de trei luni, respectiv lunile aprilie, mai și iunie;
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2015;
Interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor/autovehiculelor pe domeniul public sau privat al orașului Topoloveni de către persoanele fizice și juridice, precum și pentru interzicerea parcării sau staționării pe domeniul public sau privat al orașului Topoloveni a vehiculelor/autovehiculelor folosite în scopul desfășurării unor activități comerciale;
Aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul autorității administrației publice locale din orașul Topoloveni, actualizat conform modificărilor intervenite în legislația privind gestionarea deșeurilor;
Clarificarea regimului juridic al străzii Depozitelor – porțiunea cuprinsă între pct. ”Barieră Calea Ferată” și limita de hotar cu UAT Comuna Călinești – precum și pentru actualizarea caracteristicilor principale ale străzii Depozitelor, în raport de clarificarea regimului său juridic cu consecința modificării Inventarului bunurilor domeniului public;
Diverse: Informare și expunere de motive privind solicitarea de clarificări către CMI ”Dr. Zarioiu Teodora” în legătură cu cererea nr. 2039/2015 referitoare la cumpărarea de spații medicale.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI