Joi, 21 martie 2019, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se vor întâlni în ședința ordinară de consiliu local a lunii martie.

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte:
– Apartamentarea imobilelor ANL 2 și ANL 3 situate în orașul Topoloveni, încheierea actelor de apartamentare în formă autentică, precum și pentru împuternicirea unor persoane din cadrul primăriei care să semneze actele de apartamentare;
– Aprobarea ultimei forme a bugetului proiectului ”Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste bicicliști în oraș Topoloveni” – proiect finanțat prin POR 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2//1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă – în ceea ce privește contribuția proprie în proiect a orașului Topoloveni, cu consecința modificării art 4 din HCL Topoloveni nr. 66/2018;
– Acordul Consiliului Local al orașului Topoloveni pentru transmiterea concesiunii unui teren ocupat de construcție balcon, de la concesionar- persoană fizică la solicitant – persoană fizică, urmare cumpărare apartament în bl. P30, parter ;
– Însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 50 mp, situat în orașul Topoloveni, str. Calea București, T24, P811; propunere formulată de personă fizică interesată pentru efectuarea unei construcții ușoare – tip volieră;
– Alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de trei luni, respectiv lunile aprilie, mai și iunie 2019.

Comments

comments