Joi, 28.07.2016, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni consilierii locali se vor întâlni în ședință ordinară pe luna iulie pentru a analiza, spre aprobare, următoarele proiecte de hotărâri inițiate de Primarul Gheorghiță Boțârcă:

·    Aderarea Orașului Topoloveni la CONVENȚIA PRIMARILOR, precum și pentru aprobarea contractării serviciilor de consultanță și proiectare cu Fundația Terra Mileniul III pentru realizarea Planului pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) în vederea realizării acestei aderări;
·    Realizarea obiectivului de investiție cu titlul ”Amenajare Complex Sportiv” situat în orașul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 69, precum și pentru aprobarea achiziționării de teren în scopul realizării obiectivului de investiție;
·    Darea în administrare a imobilului, obiectiv de investiție ”Grădiniță cu program normal și prelungit”, compus din clădire și teren aferent în suprafață de 4614 mp, situat în oraș Topoloveni, str. Zăvoiului, nr.90, jud. Argeș către Grădinița cu Program Normal (GPN) ”Lumea Copiilor” Topoloveni – unitate de învățământ preșcolar de stat, cu personalitate juridică – după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
·    Realizarea obiectivului de investiție cu titlul ”Punte pietonală peste pârâul Cârcinov, în dreptul noii Grădinițe Topoloveni”, precum și pentru abrogarea unor hotărâri contrare;
·    Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2016;
·    Anularea creanței fiscale în sumă de 420 lei, reprezentând amendă ce nu poate fi încasată de la debitorul contravenient Stoica Aurel, din orașul Topoloveni, str. Fântânii nr. 9, în condițiile art. 266 din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
·    Aprobarea cuantumului chiriilor aferente locuințelor construite prin ANL, deținute în folosință de către locatari, în raport de prevederile Ordinului MDRAP nr. 375/2015, precum și pentru abrogarea unor prevederi contrare;
·    Aprobarea unor modificări cuprinse în Proiectul Tehnic revizuit al obiectivului de investiție ”Grădinița oraș Topoloveni”, precum și pentru aprobarea execuției lucrărilor ce rezultă din aceste modificări.

Comments

comments