Joi, 22 decembrie, la ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni consilierii locali se vor întâlni în ședința ordinară a lunii decembrie, prilej cu care vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:

·    alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local în mandatul ianuarie-martie 2017;
·    Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul UAT Orașul Topoloveni pentru anul 2017;
·    Menținerea, în anul 2017, a cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale concesionate, la același nivel stabilit pentru anul 2016;
·    Menținerea, în anul 2017, a tarifelor de închiriere/redevență pentru terenurile și spațiile, altele decât cele de locuit, aflate în patrimoniul administrativ al localității, la același nivel stabilit pentru anul 2016;
·    Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 957/2012 încheiat de Consiliul Local al Orașului Topoloveni cu CMI ”Dr. Ivan Corina Ionela”, având ca obiect modificarea denumirii concesionarului;
·    Aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip ANL aflate în administrarea orașului Topoloveni, precum și pentru aprobarea contractelor cadru de vânzare-cumpărare cu plata integrală sau cu plata în rate;
·    Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza orașului Topoloveni, pentru anul școlar 2017-2018;
·    Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2016.

Comments

comments