ITM începe controalele în exploatările forestiere

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023, în perioada următoare, până la data de 30 noiembrie 2023, se derulează Acţiunea de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere” a anunță ITM Argeș.

Obiectivele acțiunii:

 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de exploatare forestieră, precum şi activităţi de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere
 • Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.

  Controalele anterioare efectuate în aceste domenii de activitate au evidenţiat următoarele situaţii:

 • înţelegerea tacită între angajatori şi lucrători, în urma căreia angajaţii prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, profitând de avantajul că activitatea se desfăşoară departe de aşezămintele umane, în condiţii de izolare socială, fiind mai greu de identificat şi de controlat
 • agenţii economici care au licitat masa lemnoasă, de cele mai multe ori nu o şi exploatează, subcontractând parchetele forestiere altor firme neatestate, neabilitate şi fără dotări tehnologice corespunzătoare pentru această activitate
 • datorită desfăşurării activităţii în condiţii de izolare, identificarea şi controlul angajaţilor se face de cele mai multe ori cu ocazia producerii şi cercetării accidentelor grave, activitatea de prevenire fiind redusă şi foarte greu de realizat
 • lipsa forţei de muncă calificate, autorizate şi instruite corespunzător
 • neîntocmirea documentaţiei de exploatare a parchetelor (schiţa parchetului, postaţe, secţiuni, autorizarea parchetului din punct de vedere al SSM, etc)
 • folosirea unor echipamente de muncă necorespunzătoare, precum şi aplicarea unor tehnologii de exploatare care nu respectă normele de securitate a muncii
 • neevaluarea factorilor de risc şi lipsa programului de prevenire şi protecţie în urma evaluării
 • lipsa instrucţiunilor proprii de lucru pentru activităţile desfăşurate
 • nepurtarea, neacordarea şi lipsa echipamentului individual de protecţie;
  -consumul de alcool la locurile de muncă, sau prezenţa lucrătorilor în condiţii psiho-sociale necorespunzătoare
 • lipsa conducătorilor de lucrări în parchetele de exploatare ceea ce are ca rezultat nesupravegherea şi lipsa organizării zilnice a activităţii
 • neefectuarea controlului medical la angajare şi acelui periodic
 • mediul de muncă necorespunzător în condiţii de izolare, servirea mesei în condiţii de igienă precare, uneori completate cu consumul de băuturi alcoolice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.