Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeș reaminteşte că 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române este, potrivit Codului Muncii, zi de sărbătoare legală, în care nu se lucrează. Acordarea acestei zile libere se face de către angajator.

„Nerespectarea acestei prevederi legale constituie contravenţie (conform articolului 260 aliniatul (1) litera g) din Codul Muncii, republicat). În acest sens, inspectorii de muncă cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncă din Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş le pot aplica sancţiuni angajatorilor sub formă de amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

În unităţile sanitare şi de alimentaţie publică se pot stabili programe de lucru adecvate în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, a aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate. Acestor categorii de salariaţi care prestează activitate în ziua de sărbătoare legală li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă din motive justificate nu se acordă zi liberă, salariaţii beneficiază ca soluţie alternativă de un spor care nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Prin negociere colectivă sau/şi individuală se pot stabili şi soluţii mai favorabile pentru salariaţii aflaţi în situaţiile la care se referă articolele 140 şi 141 din Codul Muncii, republicat.”, se precizează în comunicatul ITM Argeş.

Comments

comments