ITM avertizează patronii argeșeni! Amenzi de până la 6.000 de lei

0
80

ITM avertizează patronii argeșeni! Amenzi de până la 6.000 de lei. ”Stabilirea structurii organizatorice a activității de prevenire și protecție, la nivelul unei întreprinderi se face pe baza prevederilor art.8 și 9 din Legea Securității și Sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare”, transmit reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Argeș.

Angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate, denumiţi în continuare lucrători desemnaţi. Lucrătorii desemnaţi nu trebuie să fie prejudiciaţi ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale, trebuie să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta lege, având în principal, atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă și, cel mult, atribuții complementare.

Nerespectarea activității de prevenire și protecție se sancționează cu amendă de la 3.000 – 6.000 de lei

Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie să recurgă la servicii externe. În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute, acestea trebuie să fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi trebuie să aibă acces la informaţiile privind riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și de protecție atât la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general, cât și la nivelul fiecărui post de lucru și/sau fiecărei funcții.

Prevenirea riscurilor, precum şi protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor trebuie să fie asigurate de unul sau mai mulţi lucrători, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii şi/sau unităţii. În cadrul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite, angajatorul îşi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu.

Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea activității de prevenire și protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 – 6.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here