ITM Argeş va intensifica controalele la unităţile care au peste 21 de salariaţi

Potrivit ITM Argeş, la data de 22 iulie 2015, în judeţul nostru figurează 1499 de unităţi cu peste 21 de salariaţi, iar la aceeaşi dată, în evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş sunt doar 210 contracte colective de muncă aplicabile.

Astfel, ITM Argeş face următoarele precizări:

Potrivit prevederilor art.129 alin.(1) şi (2) din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,     negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi, iniţiativa negocierii aparţinând angajatorului.   

Participanţii la negocierea colectivă sunt, pe de-o parte, angajatorul (reprezentat în cadrul negocierii colective de către organul de conducere stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare), iar de cealaltă parte angajaţii (reprezentaţi fie de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ, fie de către reprezentanţii aleşi).

Referitor la iniţierea negocierii, Legea privind dialogul social dispune, la art. 129 alin. (1) – (3), că iniţiativa aparţine angajatorului şi trebuie să intervină cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractului colectiv de muncă sau a perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.

Tot în sarcina angajatorului cade şi obligaţia de a stabili prima şedinţă de negocieri, precum şi de a convoca toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă. Concret, art. 130 alin. (1) din Legea privind dialogul social impune în acest sens un termen de 5 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere.

În situaţia în care angajatorul nu iniţiază negocierea, aceasta poate începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor salariaţilor, într-un termen de maxim 10 zile calendaristice de la solicitarea comunicării. In ipoteza în care în unitate nu există un contract colectiv de muncă, parţile pot conveni negocierea acestuia în orice moment.

Precizăm că, în situaţia încheierii unui contract colectiv de muncă, acesta devine aplicabil cel mai devreme de la data înregistrării lui la inspectoratul teritorial de muncă, iar înregistrarea contractului colectiv se face prin grija părţilor.

În următoarea perioadă, inspectorii de muncă vor intensifica controalele la unităţile care au peste 21 de salariaţi şi vor avea în vedere modul în care sunt respectate prevederile art.129 din Legea nr.62/2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here