ITM Argeş precizează: repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica

În  urma numeroaselor solicitări, venite de la angajaţii din diverese firme, referitoare la acordarea repausului săptămânal adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş, conducerea instituţiei consideră necesară precizarea unor aspecte legale.

 

„Conform art.137, din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor. În aceste condiţii, salariaţii au dreptul la dublul compensaţiilor acordate în cazul muncii suplimentare.
Potrivit art.138, din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare în cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.

Salariaţii al căror repaus săptămânal a fost suspendat din cauza lucrărilor urgente menţionate, au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite conform art. 123 alin. (2) din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare referitor la sporul pentru munca suplimentară.

Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei conform art. 260 alin1, lit.j din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare” precizează Cristian Soare, inspector şef ITM Argeş.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here