În urma numeroaselor solicitări adresate instituţiei noastre cu privire la detaşarea salariaţilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează următoarele:

 

Detaşarea este definită la art.45 din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.

Prin urmare, detaşarea presupune o relaţie triunghiulară la care participă angajatorul cedent, salariatul detaşat şi angajatorul cesionar.
Elementul contractual care se modifică este locul muncii, celelalte elemente ale contractului individual de muncă rămânând neschimbate. În mod excepţional, dar numai cu consimţământul scris al angajatului, se poate modifica şi felul muncii.

Spre deosebire de delegare, în situaţia detaşării, munca se prestează în favoarea angajatorului cesionar, nu a celui cu care salariatul are încheiat contract individual de muncă.

Detaşarea are caracter temporar, de cel mult un an. Dacă pentru detaşarea iniţială nu se cere consimţământul angajatului, în situaţia prelungirii acesteia este necesar acest consimţământ. Detaşarea poate fi prelungită din 6 în 6 luni, dacă există acordul părţilor.

Detaşarea se justifică numai în interesul serviciului, iar salariatul poate refuza detaşarea numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.
Salariatul detaşat are dreptul la indemnizaţie de detaşare, la plata cheltuielilor de transport şi cazare.

În unităţile în care capitalul social este privat, drepturile de detasare se stabilesc prin negociere colectivă sau individuală, iar pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice aceste drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1860/2006 cu modificarile şi completările ulterioare.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI