ITM Argeș, anunț important pentru autorizarea produselor fitosanitare. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeş revine cu următoarele informaţii referitoare la obligaţiile utilizatorilor de produse de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură prevazute de Ordonanţa nr.4 din 1995, actualizată.

Utilizatorii autorizaţi pentru folosirea produselor de protecţia plantelor ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra la unitatea fitosanitară judeţeană și au obligația să notifice aceasta la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agentia Județeană pentru Protecția Mediului şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie, anterior desfăşurării activităţii.

Pentru comercializarea, distribuirea şi utilizarea acestor substanţe vor fi înregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesională cu pregătire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior, ori de nivel mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitării, manipulării şi utilizării în siguranţă a acestor produse.

Pentru obţinerea avizului în vederea comercializării, distribuirii și utilizării substanțelor menționate mai sus este necesară depunerea la ITM Argeș a următoarelor documente: autorizaţia obţinută de la unitatea fitosanitară, atestatele personalului calificat, dovada spaţiului de depozitare, actele de identificare a persoanei juridice și ale personalului utilizator. Nerespectarea obligațiilor ce decurg din respectiva ordonanţă constituie contravenţii şi se sancţionează de către organele abilitate.

Comments

comments