ITM Argeş: Angajatorii sunt obligați să țină la locul de muncă evidenţa orelor de muncă

În urma numeroaselor solicitări referitoare la modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, ITM Argeş consideră necesar informarea următoarelor: Prin O.U.G. nr. 53/2017, începând cu data de 07.08.2017, a fost modificat şi art. 119 din legea nr. 53/2003-Codul Muncii în sensul: „Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.”

Dar cum anume trebuie să arate aceste evidențe este o întrebare pe care și-au pus-o numeroși angajatori în ultimele săptămâni. Angajatorul e liber să aleagă dacă face o condică de prezență, un pontaj sau o foaie colectivă de prezență – nu contează forma evidenței, atâta timp cât din ea reiese ceea ce se cere în Codul muncii, în textul citat anterior.

Totuși, este salariatul obligat să o semneze? Angajatorul e liber să stabilească dacă angajații au sau nu obligația de a semna evidențele zilnice de lucru. În Cod nu se precizează dacă evidența trebuie să poarte semnăturile salariaților aflați la lucru. În acest context, rămâne la latitudinea angajatorului să stabilească dacă angajații au obligația de a semna sau nu documentele de evidență a orelor de muncă prestate zilnic.

Practic, angajatorul care nu-i pune pe salariați să semneze evidențele zilnice nu va fi sancționat de inspectori pentru că nu a făcut asta. Codul nu impune acest lucru, dar, dacă angajatorul consideră că e mai util pentru acesta să-i oblige pe salariați să semneze, atunci are posibilitatea să stabilească asta prin regulamentul intern.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here