ITM Argeș: Angajatorii, obligați să țină evidența orelor de muncă! Amenzi de până la 3.000 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeș transmite că angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru.

”Angajatorul, în virtutea dreptului conferit de Codul muncii referitor la stabilirea și organizarea activității, este liber să aleagă dacă face o condică de prezență, un pontaj, o foaie colectivă de prezență. Pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia. Altfel spus, nu contează forma evidenței, atâta timp cât din ea reiese ceea ce se cere expres la art.119 din Codul muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare”, declară reprezentanții ITM Argeș.

Nerespectarea de către angajator a dispoziției legale precizată anterior constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Comments

comments