Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeș a intervenit în regim de urgență pentru deblocarea secțiunilor de scurgere a apei pe cursurile de râu cu probleme.

O situație specială a fost pe râul Doamnei în comuna Nucșoara. Formațiile de lucru ale SGA Argeș au realizat deblocarea secțiunii de scurgere pe râul Doamnei, aval de barajul Baciu. Din cauza ploilor, zeci de metri cubi de lemne, bușteni, crengi și rădăcini au ajuns în albia râului, existând pericolul obstrucționării în zonele mai înguste. Operațiunile de colectare a materialului lemnos din apă au fost realizate în mare parte manual de către salariații ABA Argeș –・Vedea, din cauza accesului dificil.

Totodată, Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea a continuat lucrările programate în acest an prin Programul de Gospodărire a Apelor. Au fost efectuate lucrări de protecție de mal pe pârâul Budișteanca în comuna Bogați. Lucrarea a fost realizată cu gabioane (aproximativ 105 metri cubi piatră) cu rolul protejării riveranilor și obiectivelor limitrofe.

Au mai fost realizate decolmatări ale albiilor cursurilor de apă, reprofilări și regularizări.

Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea are în administrare 58 de acumulări/baraje, 70 de km de derivații, 89 km de aparări și consolidări de maluri, 439 km de regularizări de albii, 450 km de îndiguiri și 7227 km de cursuri de apă neamenajate, pe teritoriile județelor Argeș, Dâmbovița, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și București.

Comments

comments