Începând de luni şi până cel târziu pe 13 martie, părinţii trebuie să îşi înscrie copii în clasa pregătitoare, potrivit calendarului Ministerului Educatiei. Aceştia trebuie să completeze cererile tip online sau la şcoala la care solicită înscrierea copiilor. 

Potrivit legii, trebuie înscrişi în clasa pregătitoare copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv! Prin excepție, pentru anul școlar 2015-2016, părinții ai căror copii nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2014-2015 și care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I.
Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învăţământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în funcţie de solicitările părinților. În situația în care într-o şcoală numărul cererilor de înscriere a copiilor din afara circumscripției este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei ministerului. Au prioritate copii cu handicap sau orfani de ambii părinţi ori în plasament la instituţii dse ocrotire. Precum şi existenţa unui frate deja elev al şcolii respective.
În perioada 20-21 martie, în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare vor fi afişate listele copiilor înscrişi după prima etapă. Locurile rămase libere după prima etapă şi procedura de repartizare în cea de-a doua etapă de înscriere vor fi afişate pe 23 martie, la unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare. Etapa a doua va avea loc în perioada 24 martie – 3 aprilie, când vor fi înscrişi copiii care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ. În această etapă pot fi depuse solicitările de înscriere în altă şcoală decât cea de circumscripţie. În 10 aprilie vor fi afişate, la unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare, listele cu copiii înscrişi după a doua etapă.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI