Începe concursul de Titularizare în învățământ. În Argeș există doar 47 de catedre disponibile

Începe Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022.

Miercuri, 13 iulie 2022, se va susține proba scrisă. Proba va începe la ora 9:00, în județul Argeș fiind desemnate 2 centre de concurs (Colegiul Național ”Ion C. Brătianu” și Școala Gimnazială ”Matei Basarab).

În județul Argeș, pentru susținerea acestei probe s-au înscris 851 de candidați, dintre care 135 de candidați provin din promoția curentă.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la ora 7:00 și cel mai târziu la ora 8:00. Accesul candidaților în centrul de concurs este permis până, cel mai târziu, la ora 8:00, având asupra lor buletin/ carte de identitate/ pașaport sau, în mod excepțional, permis de conducere. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 41 de discipline de concurs susținute la nivelul județului Argeș sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Înregistrarea eventualelor contestații la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare se va desfășura în zilele de 19 și 20 iulie 2022. În perioada 21-26 iulie 2022 va avea loc procesul de soluționare a contestațiilor, iar comunicarea rezultatelor finale se va face în 27 iulie 2022.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

La nivel județean sunt disponibile 47 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here