Începând cu data de 1 februarie 2020 se abrogă prevederile legislative privind plata defalcată a TVA. Începând cu data de 1 februarie 2020, prin O.U.G. nr. 78/18.12.2019, publicată în M.O. nr. 1031/23.12.2019, se abrogă O.G. nr. 23/2017, privind plata defalcată a TVA.
Din data de 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Până la data de 1 februarie 2020, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanţei.

În termen de 10 zile de la data de 1 februarie 2020:

  • unităţile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent din soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului.

  • persoanele care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA, care nu au deschis la Trezoreria Statului cont de disponibil, vor comunica unităţii Trezoreriei Statului contul curent deschis la o instituţie de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informaţii privind contul curent deschis la instituţia de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informaţii, pe care le transmite unităţilor Trezoreriei Statului, în vederea transferului sumelor.

Începând cu data de 1 februarie 2020, prin conturile de TVA deschise la unităţile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operaţiuni, cu excepţia celor prevăzute mai sus.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI